Balvu Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Trešdiena, 10 Oktobris 2018

           Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstījis Balvu Mākslas skolas projektu „Balvu Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, projekts tika iesniegts  „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas”  mērķprogrammā.   Pateicoties finansējuma piešķīrumam Balvu Mākslas skolā tika iegādāta spoguļkamera ar kvalitatīvu statīvu un projektors ar griestu stiprinājumu.   Fotokamera un statīvs ar grozāmo galvu tiek ļoti aktīvi izmantots gan datorgrafikas, gan animācijas nodarbībās. Labas kvalitātes fotogrāfijas tiek izmantotas arī citos mācību priekšmetos. Projektors ar griestu stiprinājumu tiek izmantots mācību procesā, demonstrējot audzēkņiem nepieciešamo vielas apguvei un nodrošina mūsdienīgu un efektīvu vizuālās demonstrācijas iespēju. Projekta atbalsts būtiski uzlabo skolas materiāltehnisko bāzi, nodrošina kvalitatīvu un mūsdienīgu vizuālās mākslas izglītību un veicina audzēkņu konkurētspēju un izcilību. Audzēkņu radošos darbus un animācijas var apskatīt Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv

Priecājamies, ka no 2018. gada 1. septembra arī Balvu Mākslas skolas interešu izglītības pulciņa „Animācija” dalībnieki izmantos iegādāto spoguļkameru ar statīvu lai realizētu savas radošās ieceres . Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu!

                                                                                       Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne.

Projekts  „Balvu Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 

 

nr.2018-1-VIZ-MO4021, projekta realizācijas laiks 02.03.- 01.10.2018.

Skatīts: 6626