JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Balvu Mākslas skolas pasākumi novada svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 18 Augusts 2016

Informatīva sanāksme uzņemto audzēkņu vecākiem 2016. gada 23. augustā plkst. 17.00

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 18 Augusts 2016

Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads, LV 4501,
64521658, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.balvumakslasskola.lv.

Darba kārtībā:

- Skolas iekšējās kārtības reglamentējošie dokumenti

(Skolas nolikums, Mācību programmas, Iekšējās kārtības noteikumi, kārtība – kādā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem u.c.);

- Mācību procesa norise Mākslas skolā

(Izglītības programmas saturs, iepazīšanās ar skolotājiem, mācību stundu norise, stundu saraksts, mācību līdzekļi un materiāli, mācību procesa vērtēšana);

- Skolas ārpusstundu pasākumi

(mācību ekskursijas, mākslas dienas, radošās darbnīcas, izstādes, konkursi...);

- Skolas finansējums, Līgums par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību;
- Iepazīšanās ar mācību telpām, klašu aprīkojumu;
- Mācību uzsākšana 1. septembrī;
- Individuāli jautājumi.

Aicinām atnākt, apskatīties, uzzināt!!!

Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi „Mana Rīga”

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Otrdiena, 14 Jūnijs 2016

Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbi

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Ceturtdiena, 26 Maijs 2016

Radošas un krāsainas Mākslas dienas 2016. „Mākslas aplis. Aplis aplī.”

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Pirmdiena, 16 Maijs 2016


Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.

Mākslas skolas audzēkņi radīja neparastus, krāsu, nokrāsu un toņu niansēs bagātus Apļus aplī – sapinot auduma strēmeles pīnītē un ieaužot vingrošanas riņķī – radās krāsainu apļu virpulis, kas priecē gan pašus audzēkņus, gan Mākslas skolas skolotājus.

Mākslas dienu radošajās darbnīcās ikkatrs audzēknis varēja izveidot savu Mākslas apli, darbojoties skolotāju piedāvātajās meistarklasēs.

Lasīt tālāk ...