8. Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums! “

Kategorija: 8. Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums! “
Publicēts Pirmdiena, 27 Februāris 2023

Konkursa tēma: “ Mūzika un kustība”

Konkursa mērķis: Veicināt mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas tehnisko iemaņu apguvi, radošo ideju daudzveidību, pašizteiksmi, māku realizēt savas radošās ieceres .

Konkursu organizē : Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa Freimaņa fonds

Konkursa uzdevums:

1. Rosināt audzēkņos pētīt kustību, to daudzveidību un iespēju to attēlot.

2. Veicināt māku attēlot kustību, sajūtas un noskaņu savā darbā vienā no konkursā piedāvātajām tehnikām.

Konkursa nolikums