Radošo darbu konkurss skolēniem “VIENLĪDZĪBA”

Kategorija: Radošo darbu konkurss skolēniem “Vienlīdzība”
Publicēts Otrdiena, 06 Decembris 2022

Konkursu organizē Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši jauniešu, izpratni par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, institucionālajā ārpusģimenes aprūpē esošiem vai bijušiem bērniem, viņu ikdienu un vēlmi integrēties sabiedrībā. 

Konkursa nolikumu skatīties šeit:

https://vienlidziba.lv/

https://vienlidziba.lv/labklajibas-ministrija-pazino-uzvaretajus-skolenu-radoso-darbu-konkursa-vienlidziba/

No Balvu Mākslas skolas konkursā piedalās 7.klases skolniece Nadīna Strupka. Skolotāja Liene Šaicāne.