Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2024./2025. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Otrdiena, 02 Aprīlis 2024

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, dizaina pamatus, mediju pamatus – foto mākslu, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas pamatus, auduma apgleznošanu, tekstila tehnikas, papīra plastiku, porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, grafiku, tēlniecības pamatus, veidošanu.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī.                                                             

Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” II daļas 5. punktu, kas nosaka, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītības iestādes izglītojamo: no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības; no daudzbērnu ģimenes; bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu; bērnu ar invaliditāti.

 

Tālrunis uzziņai:

        Elita Teilāne skolas direktore29157234

        Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849

        Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

 

Iestājpārbaudījumu norise 29.maijā  plkst.15.00, Balvos, Brīvības ielā 48.,  2 stāvā.

Par iestājpārbaudījumu norises kārtību informācija  tiks sniegta individuāli.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2024. gada 27.maijam.  Aizpildīt šeit

 

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2023./2024. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Otrdiena, 05 Aprīlis 2022

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

 

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, dizaina pamatus, radošo fotogrāfiju, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, papīra plastiku, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, grafiku, tēlniecības pamatus.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī.                                                             

Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” II daļas 5. punktu, kas nosaka, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītības iestādes izglītojamo: no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības; no daudzbērnu ģimenes; bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu; bērnu ar invaliditāti.

 

Tālrunis uzziņai:

        Elita Teilāne skolas direktore29157234

        Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849

        Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

 

Iestājpārbaudījumu norise 24.augustā plkst.14.00, Balvos, Brīvības ielā 48.,  2 stāvā.

Par iestājpārbaudījumu norises kārtību informācija  tiks sniegta individuāli.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2023. gada 23.augustam. Aizpildīt šeit

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2021./2022. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Pirmdiena, 29 Marts 2021

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, dizaina pamatus, radošo fotogrāfiju, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, papīra plastiku, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, grafiku, tēlniecības pamatus.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī. Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā” 7 daļas 7.1.5. punktu un saistošo noteikumu „Par papildus palīdzību Balvu novadā” 7 daļas 3.1.4. punktu.

Tālrunis uzziņai:

  • ·         Elita Teilāne skolas direktore29157234
  • ·         Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849
  • ·         Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

Iestājpārbaudījumu norise 20.augustā plkst.11.00,
ievērojot valdības pieņemtos lēmumus un prioritāri nodrošinot izglītojamo drošību un veselību.

Par iestājeksāmenu norises kārtību tiks sniegta informācija individuāli.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2021. gada 19.augustam. Aizpildīt šeit

 

BALVU MĀKSLAS SKOLAS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES KĀRTĪBA

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Pirmdiena, 18 Maijs 2020

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2020.gada 7. maija sēdēs lēmuma par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam.files/Uzemanas_krtba.pdf

Nāc mācīties un ESI RADOŠS!

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Trešdiena, 06 Maijs 2020