Valsts konkursa 2017./2018.m.g. mākslā II kārta „Ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā”.

Kategorija: 2017./2018. mācību gads Publicēts Sestdiena, 05 Janvāris 2019

Noslēgusies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa 2017./2018.m.g. mākslā II kārta „Ilustrācija un teksta vizualizēšana grāmatu grafikā”.

Konkursā piedalījās audzēkņi no simts izglītības iestādēm. Katrā vecuma grupā ap 200 audzēkņu.

Dalībnieki konkursa uzdevuma ietvaros veidoja grāmatu, izmantojot doto grāmatas sagatavi un izvēlēto dzejoli; kārtoja tekstu un zīmēja ilustrācijas atbilstoši konkursa uzdevuma nosacījumiem: vāka dizains, ietverot grāmatas nosaukumu, autoru un vāka ilustrāciju; grāmatas iekšlapu noformējumu - teksta kārtojumu pa lapām un ilustrācijas.

Žūrija vērtēja gan audzēkņu teksta izpratni un radošu izdomu, gan grāmatas vizuālo kvalitāti, gan darba izpildījuma kvalitāti.

Balvu Mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi pierādīja savas zināšanas konkursa II kārtas uzdevuma veikšanā.

2. vietas Diploms Kristers Leišavnieks (6. klases audzēknis) skolotāja Līga Podkovirina

Atzinība Jūlijai Streļcovai par izcilu sniegumu (6. klases audzēkne) skolotāja Elita Teilāne.

Pateicība Matvejam Valujevam par dalību (3. klases audzēknis) skolotāja Dace Logina

Skatīts: 2568