Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Pirmdiena, 21 Septembris 2020

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

IETEIKUMI VECĀKIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

files/Ricibas_algoritms_AAEI_Covid_berni.docx

AUDZĒKŅU NOSLĒGUMA DARBU IZSTĀDE 2020

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 19 Augusts 2020

Balvu Mākslas skolas audzēkņu noslēguma darbu izstāde 2020

Nāc un ielūkojies!

 

Attālinātais mācību process līdz 2020. gada 29. maijam

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 06 Maijs 2020

Ņemot vērā šā brīža situāciju valstī, saņemtos Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumus mācību procesa turpmākajai organizēšanai un izvērtējot jau paveikto attālinātā mācību procesa organizēšanā: ir izstrādāti jauni mācību uzdevumi katrai klasei.

Mācību gada noslēdzošās nedēļas profesionālās ievirzes izglītības mākslas programmās visām klasēm turpināsim kā attālinātās mācības līdz 2020. gada 29. maijam

Mācību 2. semestra atzīmes tiks izliktas līdz 25. maijam. Paveiktie darbi „Mākslinieku Dienasgrāmatās”novērtēti ar ieskaitīts/ neieskaitīts. Pārējie mācību darbi priekšmetos tiks vērtēti ar atzīmi. Vērtējumi uzreiz pēc darbu pabeigšanas un iesūtīšanas apskatāmi e-klasē. Šobrīd strādājam pie 3.,4.,5.,6. klašu audzēkņu attālinātas mācību prakses nedēļas no 1.-5.jūnijam  norises plānošanas.

Paldies visiem par iesaisti, izturību un pacietību attālinātajā mācību procesā. Uz drīzu tikšanos klātienē!                                                        

Balvu Mākslas skolas direktore Elita Teilāne

 

Darba uzdevumi periodā no 5. maija līdz 22. maijam

files/Darbs_materil_Veidoana_1_-2_klases.pdf

files/Zimesana_gleznosana_1_2_klase.pdf

files/kompozcija_mkslas_val-pam_2-3_klase.pdf

files/gleznoana_zmana_3-4_klase.pdf

files/veidoana_darbs_materiala_3_4_klase.pdf

files/animacija__3_4_klase.pdf

files/Kompozcija_MVP_4klase.pdf

files/MVP_5_unv6__klases.pdf

 

 

Nāc mācīties un ESI RADOŠS!

Kategorija: Aktualitātes
Publicēts Trešdiena, 06 Maijs 2020