Audzēkņu uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Pirmdiena, 24 Aprīlis 2017

Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē
2017./2018. mācību gadam.

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla” 7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Pieteikuma iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 2017. gada 18. maijam.

Pieteikuma iesniegumu personīgi aizpilda Mākslas skolā.
Informācija tālr.: 64521658, 29137849

Iestājpārbaudījumi 2017. gada 22. Maijā plkst. 14.00. (Iestājpārbaudījumos ar nepieciešamajiem materiāliem nodrošina skola).

Informatīva sanāksme uzņemto audzēkņu vecākiem 2016. gada 23. augustā plkst. 17.00

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Ceturtdiena, 18 Augusts 2016

Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, Balvu novads, LV 4501,
64521658, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.balvumakslasskola.lv.

Darba kārtībā:

- Skolas iekšējās kārtības reglamentējošie dokumenti

(Skolas nolikums, Mācību programmas, Iekšējās kārtības noteikumi, kārtība – kādā notiek informācijas apmaiņa ar vecākiem u.c.);

- Mācību procesa norise Mākslas skolā

(Izglītības programmas saturs, iepazīšanās ar skolotājiem, mācību stundu norise, stundu saraksts, mācību līdzekļi un materiāli, mācību procesa vērtēšana);

- Skolas ārpusstundu pasākumi

(mācību ekskursijas, mākslas dienas, radošās darbnīcas, izstādes, konkursi...);

- Skolas finansējums, Līgums par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību;
- Iepazīšanās ar mācību telpām, klašu aprīkojumu;
- Mācību uzsākšana 1. septembrī;
- Individuāli jautājumi.

Aicinām atnākt, apskatīties, uzzināt!!!

Iestājpārbaudījumu rezultāti - 2016. gads

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Otrdiena, 31 Maijs 2016

2015. gada 25. maijā Balvu Mākslas skolu apmeklēja zinātkārie jaunie mākslinieki, kuri kārtoja iestājpārbaudījumus.

Bērni radošas zināšanas un prasmes parādīja krāsu un zīmējumu kompozīcijās Iestājpārbaudījumu komisija ir izvērtējusi bērnu radošās kompozīcijas.

Balvu Mākslas skolā 2016./2017. mācību gada 1. klasē (7-gadīgā izglītības programmā) ir uzņemti 21 bērns:

Lasīt tālāk ...

Iestājpārbaudījumu rezultāti

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana
Publicēts Pirmdiena, 01 Jūnijs 2015

2015. gada 27. maijā Balvu Mākslas skolu apmeklēja mazie mākslinieki, kuri kārtoja iestājpārbaudījumus.
Tik neparastas un radošas zināšanas un prasmes krāsu un zīmējumu kompozīcijās parādija bērni. Iestājpārbaudījumu komisija ir izvērtējusi bērnu radošās kompozīcijas.
Balvu Mākslas skolā 2015./2016. mācību gada 1. klasē (7-gadīgā izglītības programmā) ir uzņemti 22 bērni.

Lasīt tālāk ...