,,Es par tymsu nabādoju”- gaismas lukturu, gaismas sargātāju veidošana.

Kategorija: Aktualitātes Publicēts Ceturtdiena, 01 Decembris 2022

2022. gada 14.oktobrī Balvu Mākslas skolas skolotāja Elita Eglīte un audzēkņi Mareks Galkins un Anda Cepurniece piedalījās J.Soikāna Ludzas mākslas skolas  projekta ,,Es par tymsu nabādoju” aktivitātēs. Ludzas novada amatniecības centrā meistara Ērika Kudļa keramikas darbnīcā veidoja no māla gaismas lukturi, pēc darbnīcas iepazinās ar Ludzas amatniecības centra darbību. Novembrī pirms valsts svētkiem sāksies radīto darbu izstāžu ceļš Rogovka-Lūznava-Latgales vēstniecība GORS. Katrā no eksponēšanas vietām izstādes darbi nesīs savu unikālo vēstījumu, kas apliecinās šīs iestādes vērtības un kultūras politiku. Sešdesmit gaismas pilis, mājas vai lukturi kļūs par gaismas sargātājiem un Ziemassvētku dāvanām kādiem šobrīd vēl nezināmiem cilvēkiem.

Izstādes būs Nautrēnu sporta hallē no 11.11.2022. līdz 25.11.2022. Lūznavas muižā no 27.11.2022. līdz 18.12.2022. Latgales vēstniecībā “Gors” vienā no dienām laika posmā no 19.12.2022. līdz 25.12.2022.(Datums precizēsies)

Paldies Balvu novada pašvaldībai pie piešķirto transportu. 

informācija par pasākumu sīkāk....

Kāpēc?

Viena no Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām ir Latgales podniecība, kas periodiski pievērsa sabiedrības interesi ikgadējās Podnieku dienās, kas Covid situācijā jau divus gadus izskanēja savādāk nekā parasti un iztrūka ikgadējais keramikas konkurss Latgales reģionā, kuru organizēja J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle sadarbībā ar pagasta pārvaldi. Konkursā piedalījās pārsvarā bērni no Rēzeknes pilsētas un novada izglītības iestādēm. Šogad vēlamies organizēt nevis “sacensību”, kurš izveidos labāko darbu, bet pēc iespējas aptvert plašāku sabiedrības daļu, kuru uzrunāt ar māla starpniecību. Pievērst uzmanību māla darinājumiem kā vērtībai, kas veido Latgales kultūru, mālam kā komunikācijas veidam - “caur muolu par sevi i pasauli”, kas šajā projektā “KaiLatvejiskuļturys kanons sorgoj i dūd gaismu voi es par tymsunābāduoju” (turpmāk tekstā - projekts) dod iespēju veicināt Latgales kultūras programmā 2022 definētos piecus darbības virzienus.

Ko darīs?

Šajā projektā vēlamies ar  Latgales podniecības pamatmateriāla - māls - starpniecību apvienot kopīgā kreatīvā un izglītojošā procesā pusaudžus un pieaugušos, lai

radītu vēstījumu “es par tymsunabāduoju” un pašiem kļūt par tādiem, kas spēj dāvāt un sargāt gaismu, dot cilvēcības siltumu; iesēt ideju pusaudžu prātos par podnieka vai keramiķa profesiju, jo vairākus gadus profesionālajās mākslas izglītības iestādēs keramikas dizaina nodaļā ir samazinājies izglītojamo skaits līdz minimumam;veidot starptautiskas sadarbības “laipas”  domu apmaiņai par tradicionālo podniecību un laikmetīgo keramiku.

Meistarklases

16.09.2022. no plkst.11:00 līdz plkst.13:00 meistarklases norisināsies piecās Latgales vietās: Ludzas novada amatnieku centrā pie Ērika Kudļa, Kārsavas amatniecības centrā pie Olgas un Valda Pauliņiem, Daugavpils Māla mākslas centrā pie Unas Guras, PolikarpaČerņavska keramikas mājā pie Raivo Andersona. Vienlaicīgi visās piecās vietās pie keramiķiem/podniekiem no Latgales izglītības iestādēm(Špoģu MMS, Ilūkstes MMS, Zilupes MMS, Kārsavas MMS, Maltas vidusskola, Maltas Bērnu un jauniešu centrs, Saules Skolas bērnu mākslas skola, Bērzpils pamatskola, Gaigalavas pamatskola, Preiļu MMS, Krāslavas novada MMS) 60 dalībnieki pa 12 katrā vietā, darinās gaismas mājas, pilis vai lukturus. Katrs meistars varēs interpretēt kopā ar bērniem šo tēmu pēc saviem ieskatiem.

14.10.2022. no plkst.11:00 līdz plkst.13:00 J.Soikāna Ludzas mākslas skolā un Ludzas amatnieku centrā. Balvu MS, Viļānu MMS,RMDV mākslas skola, Līvānu MMS.

Skatīts: 565