Balvu Mākslas skola izsludina pieteikšanos 1. klasē 2023./2024. mācību gadam

Kategorija: Audzēkņu uzņemšana Publicēts Otrdiena, 05 Aprīlis 2022

Balvu Mākslas skolas audzēkņi apgūst licencētu profesionālās ievirzes programmu 20V 211 00 1 „Vizuāli plastiskā māksla”

 

7 apmācības gadi no 8 gadu vecuma.

Audzēkņi mācību procesā apgūst:
gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, dizaina pamatus, radošo fotogrāfiju, datorgrafiku, animācijas filmu veidošanu, mākslas valodas pamatus, auduma apgleznošanu, papīra plastiku, stikla un porcelāna trauku apgleznošanu, keramiku, grafiku, tēlniecības pamatus.

Nodarbības notiek 2 vai 3 reizes nedēļā saskaņā ar mācību plānu un stundu sarakstu.

Vecāku līdzfinansējums 9.00 eur mēnesī.                                                             

Vecāku līdzfinansējuma summa un tās atvieglojumi noteikti saskaņā ar Balvu novada domes saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs” II daļas 5. punktu, kas nosaka, ka no līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītības iestādes izglītojamo: no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības; no daudzbērnu ģimenes; bāreni un bez vecāku gādības palikušo bērnu; bērnu ar invaliditāti.

 

Tālrunis uzziņai:

        Elita Teilāne skolas direktore29157234

        Anita Kairiša direktores vietniece izglītības jomā 29137849

        Iveta Pugeja skolas lietvede 64521658

 

Iestājpārbaudījumu norise 24.augustā plkst.14.00, Balvos, Brīvības ielā 48.,  2 stāvā.

Par iestājpārbaudījumu norises kārtību informācija  tiks sniegta individuāli.

Pieteikuma iesniegumu lūdzam aizpildīt un iesniegt elektroniski līdz 2023. gada 23.augustam. Aizpildīt šeit

Skatīts: 1168