V STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS ”DAŽĀDĀ PASAULE” 2017 Ar tēmu „Nacionālās vērtības” ir noslēdzies!

Kategorija: Dažādā pasaule 2017 Publicēts Trešdiena, 21 Jūnijs 2017

Konkursa organizatori – Balvu Mākslas skola, biedrības „Radošās Idejas, NVO „SAVI” pateicas visiem konkursa dalībniekiem par iesūtītajiem darbiem. Šogad konkursā rosinājām padomāt par katras valsts kultūru raksturojošām vērtībām dažādās mākslas jomās, kuras veido ikviena valsts iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu, nodrošinot piederības izjūtu savai valstij. Par izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopumu, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. Vērtībām, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats.

Lai bērni un jaunieši apzinātu vērtības, kas nodrošina piederību valstij, raksturo tās savdabību un ir tās nacionālās identitātes pamats, tika organizēts vizuālās mākslas konkurss datorgrafikā, sekmējot bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un radot iespēju pilnveidot savas prasmes datorgrafikā. Aicinājām veidot kolāžu, kurā radošā kompozīcijā tiktu izmantotas nacionālās krāsas, zīmes, raksti vai rotājuma elementi no savas valsts un vides, kas skar gan dabu, gan sadzīvi, arhitektūru vai kultūru. Šogad esam saņēmuši 101 konkursa darbu. Ir piedalījušās 18 skolas no visas Latvijas un divi darbi tika iesniegti arī individuāli. Salīdzinot ar citu gadu lielo darbu un dalībvalstu skaitu saprotam, ka veikt darbus izmantojot datortehnikas iespējas nelikās tik tradicionāli un pierasti. Visaktīvākie dalībnieki ir divās vecuma grupās 10-12 un 13-15 gadi. Tomēr mēs nevēlamies atkāpties no iespējas katru gadu izvēlēties nedaudz citu pieeju darbu izpildes tehnikai un izpildījuma veidam.

Šobrīd ir reģistrēti, atlasīti pa vecuma grupām un sagatavoti vērtēšanai virtuālā vidē visi iesūtītie konkursantu darbi. Ir uzsākusi darbu žūrijas komisija : Ilze Kupča LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte, Laine Kočāne Hertfordšīras Universitātes vizuālo efektu kursa absolvente, 3D māksliniece kompānijā “Koffeecup” Londonā, Māris Čačka Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks, mākslinieks, Elita Teilāne Balvu Mākslas skolas direktore, NVO „SAVI” valdes priekšsēdētāja, Anita Kairiša Balvu Mākslas skolas direktora vietnieks izglītības jomā, biedrības „Radošās Idejas” radošā direktore.

Izvērtējuma rezultāti tiks apkopoti pēc 1. augusta. No labākajiem darbiem tiks izveidota izstādes ekspozīcija, kura no 2017. gada 21. augusta līdz 12. septembrim būs apskatāma Balvu pilsētas Sakrālās Kultūras centra izstāžu zālē Balvos Baznīcas ielā 9. Tiks izveidota arī virtuāli pieejama laureātu un labāko, interesantāko darbu izstāde. Izstādes atklāšanas laiks, laureātu saraksts un cita informācija tiks publicēta pēc 15. augusta Balvu Mākslas skolas mājas lapā www.balvumakslasskola.lv; biedrības „Radošās Idejas” mājas lapā www.creativeideas.lv Paldies visiem par atsaucību!

Elita Teilāne.

Skatīts: 1281