Balvu Mākslas skolas meitenes atgriežas no netradicionālās modes skates ar Skatītāju simpātijas balvu

Kategorija: Latgales netradicionālā modes skate - šovs Publicēts Piektdiena, 03 Marts 2017

17. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skola jau trešo reizi Latgales mākslas skolām organizēja netradicionālās modes skati - konkursu “Rakstu rakstus izrakstījām”. Modes skatē piedalījās 9 mākslas skolas, kopumā žūrija vērtēja 14 tērpu kolekcijas. Konkursā piedalījās gan audzēkņi no Špoģiem, Naujenes, Daugavpils, Balviem, Indras, Preiļiem un Ludzas, kā arī ārvalstu viesi no Baltkrievijas – Šarkavščinas mūzikas un mākslas skola.

Modes skates tematika šogad tika veltīta gaidāmajai Latvijas simtgadei, aicinot posties svētkiem ar lepnumu celt tautās novada vai pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības. Etnogrāfiskais mantojums ir tas, kas dzimto pusi padara atpazīstamu un unikālu Latvijas un arī pasaules kontekstā. Modes skates - konkursa “Rakstu rakstus izrakstīju” dalībnieki tika aicināti pētīt latviešu rakstu zīmes, tautiskos ornamentus un tos pielietot, veidojot oriģinālas kolekcijas ar radošiem un netradicionāliem tērpiem. Konkursa mērķis - attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas, cildinot Latvijas kultūras daudzveidību, popularizēt netradicionālo modi.

Balvu Mākslas skolas audzēknes Sintija Vīksniņa, Aiva Melne, Laura Kopāne, Līga Panga, Elvita Rizena, Kristiāna Keiša, Laura Jeromāne, Kate Kindzule tērpu kolekciju „Rakstu joslas Māras zemē” veidoja kopā ar skolotājām Līgu Podkovirinu un Anitu Kairišu.

Kopā ar skolotāju Līgu meitenes pētīja tautas tērpa sastāvdaļas – lakatus, veidojot rakstu, līniju, rūtojumu un krāsu salikumus. Lakatu darināšana tika izpildīta vienas adatas aušanas tehnikā.

Kopā ar skolotāju Anitu meitenes pētīja tautas tērpa sastāvdaļas – svārkus, pastalas – to formu, materiālu. Pastalas izveidot savām rokām, tas bija vienreizējs piedzīvojums gan meitenēm, gan pārējiem skolas audzēkņiem un skolotājiem. Lietā bija jāliek matemātikas zināšanas, jo sarežģītākais bija piegrieztnes izveidošana.

Tērpa sastāvdaļu - svārkus audzēknes izrakstīja ar rakstu zīmēm – izšuva ar vilnas diegu, interpretējot Māras zīmes. Zīmes raksts tika interpretēts arī meiteņu frizūrās.

Tērpu kolekcijas ideja ir Zīme, raksts, dzīvība. Tērpu kolekcijā attēlota tradīciju atdzimšana un interpretācija tērpa detaļās un atsevišķos elementos. Audzēknes veica pētījumu par tautas tērpa sastāvdaļām - lakatiem un pastalām caur rakstiem, līnijām, līniju rūtojumu, krāsu salikumiem. Atklājot neparastos krāsu salikumus, zīmju un simbolu rakstu savienojumu, veidojot neierastā veidā, tērps rodas kustībā. Raksti tiek izrakstīti ritmiskā kopsakarībā - tērps, tērpa elementi, kustība, ritms.

Skatītāju simpātiju balvu ieguva Balvu Mākslas skolas jaunākā grupa ar kolekciju “Rakstu joslas Māras zemē”.

Žūrija darbus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem – tērpa tehniskās izpildes sarežģītības pakāpes, darba kvalitātes, materiālu saskaņotības, idejas oriģinalitātes un mākslinieciskā snieguma. Tērpu kolekcijas bija rūpīgi pārdomātas un veidotas, sarežģījot žūrijas uzdevumu, noteikt labākos no labākajiem.

Konkursa žūrijas sastāvā bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzējs, mākslinieks un datorgrafiķis Aivars Bulis, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes noformēšanas māksliniece Olga Gžibovska, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes Kultūras mantojuma daļas vadītāja Brigita Madelāne, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un Starptautisko projektu koordinatore Gaļina Paniča no Baltkrievijas.

Paldies skolas lietvedei Ivetai Pugejai par svārku šūšanu un ideju ģenerēšanu tērpa kolekcijas veidošanas procesā. Paldies deju skolotājai Līgai Morozai – Ušackai par izstrādāto tērpu kolekcijas prezentāciju - modes šovu un konsultācijām kolekcijas veidošanas procesā. Paldies Lauras mammai Ivetai Kopānei par sarežģīto matu pinumu. Paldies skolas direktorei Elitai Teilānei par idejas realizēšanas atbalstu.

Esam gandarīti par panākumu, pirmo reizi uzstājoties šāda veida konkursā!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpg

Skatīts: 1055