Dalība Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē - konkursā „RUDENS PRIEKS”

Kategorija: Rudens prieks Publicēts Piektdiena, 04 Novembris 2016

Rudens - krāsu bagātības gadalaiks, kad zeme un debesis griežas lapu virpulī, kad krāsu burvība rada prieku it visā. Balvu Mākslas skolas audzēkņi ar krāsām uzbūra rudens jautrību radošajos vizuālās mākslas darbos.

Veiksmīgi piedalījās Balvu bērnu un jauniešu centra rīkotajā Izstādē – konkursā „Rudens prieks.”

3. vietas Diploms tika pasniegts par kopdarbu „Mums plaukstās rudens”, ko zīmēja 2. klašu audzēkņi kopā ar skolotāju Daci Loginu.
3. vietas Diploms tika pasniegts Anetei Zakarītei par darbu „Krāsu prieks”, skolotāja Lana Ceplīte.

Paldies audzēkņiem un skolotājām par rudens krāsu burvības radīto prieku!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpg

Skatīts: 937