Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkurss „MANTOJUMS”

 

Konkursu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs

  Konkursa uzdevums audzēknim:apzināt lietišķās mākslas meistarus vai amatniekus, kas praktizē amatu un vēlas to iemācīt kādam citam; sadarbībā ar prasmes pārzinātāju uzsākt apgūt,  apgūt pamatus kādai līdz šim neapgūtai prasmei, tehnikai vai pilnveidot prasmes un tehnikas, kas nepieciešamas, izgatavojot  tautas lietišķās mākslas priekšmetus un amatniecības darinājumus; sagatavot aprakstu par iepazīto meistaru, apgūto prasmi un mācīšanās procesu, fotografēt vai filmēt procesu.

Balvu Mākslas skolas audzēknesEimija Alise Smoļenska, Agate Baraņņika un Karlīna Pilāteir klasesbiedrenes gan Balvu Mākslas skolā, gan Balvu sākumskolā. Meiteņu draudzība ir aizsākusies jau bērnudārzā. Kopīgi piedzīvots ir ļoti daudz. Arī seno amatu prasmes meitenes pētīja un mācījās kopā.

Pētīt un apgūt aušanas prasmes, iepazīt senās tekstīlijas un rast priekšstatu par Ziemeļlatgales tradicionālo kultūru meitenēm palīdzēja audēja un skolotāja Iveta Gabrāne. 

Konkursa nolikums

 

Kopīgi paveiktais:

 1. Gūta informācija par Balvu novada rokdarbniecēm.
 2. Apskatītas un fotografētas senās  segas, jostas. 
 3. Mērīti un zīmēti vainagu raksti (Rugāju pagasta un Latgales).
 4. Pētīti Ziemeļlatgales cimdu raksti, meklēti siltākie dūraiņi, košākie krāsu salikumi.
 5. Iepazīti Ziemeļlatgales “Čošnī deči” – melnās, ziedu motīviem izšūtās segas. “Čošns” – košs, krāšņs (latgaļu val.)
 6. Apmeklēts Balvu novada muzejs, iepazītas patstāvīgās ekspozīcijas segas.
 7. Gūta informācija par Ziemeļlatgales tautas tērpu. Iepazīta “Austriņa” – tā dēvē Balvu novada muzeja meitas tērpa atdarinājumu. 
 8. Vecajos stāvos noausts savs lupatu deķītis. 
 9. Darbi tika izlikti izstādē Balvu sākumskolā.

Meiteņu atziņas:

 1. Aust grūti ir tikai sākumā. Mazliet jūk kājas.
 2. Darīt darbus kopā vienmēr ir forši, interesanti, arī jautri.
 3. Draudzenes vienmēr var ko ieteikt.
 4. Var labāk saprast, kuras krāsas labi izskatās kopā. Citreiz sanāk negaidīti labi.
 5. Darbi vienmēr izskatās labāk par skicēm.
 6. Aušana palīdz trenēt kājas.
 7. Nākotnē es audīšu

 

 

Skatīts: 489