VI STARPTAUTISKAIS GLEZNOŠANAS KONKURSS ”VILNIS LIELUPĒ” - ”Piekūns“

Kategorija: VI STARPTAUTISKAIS GLEZNOŠANAS KONKURSS ”VILNIS LIELUPĒ” - ”Piekūns“ Publicēts Otrdiena, 06 Decembris 2022

Salgales Mūzikas un mākslas skola jau sesto gadu organizē Starptautisko gleznošanas konkursu "Vilnis Lielupē". Ar katru gadu konkurss kļūst plašāks un profesionāli dziļāks. Šī gada konkursa tēma - Piekūns.

Salgales pagasta senās zemes bijušas mežiem biezas. Kurzemes Hercogs Jēkabs šo vietu bija iecienījis medībām, līdzi ņemdams pieradinātus un apmācītus piekūnus (medību vanagus). 17.gs. Hercogs Jēkabs Lielupes krastos pat esot ierīkojis piekūnu audzētavu, kas, īpaša meistara vadībā, tika apmācīti un izmantoti pīļu un zosu medībās. Šī audzētava bijusi slavena visā Eiropā. Dresēts piekūns bijis izcila dāvana ārzemju valdniekiem. Tā Kurzemes hercogs, meklēdams pie Francijas atbalstu savai tirdzniecībai un ārējai politikai, karalim Luijam XIV lūdzis dažādas priekšrocības saviem kuģiem un sūtījis dāvanām piekūnus. Tāpat apmācītie piekūni dāvāti Portugāles, Holandes, Anglijas valdniekiem.

 
Konkursa mērķis:
Popularizēt mākslas skolu audzēkņu māksliniecisko jaunradi glezniecībā un radošo
pašizpausmi.
 
Konkursa uzdevumi:
 Rosināt mākslas skolu audzēkņu radošu pašizteikšanos dažādās glezniecības tehnikās;
 Aktualizēt garīgās vērtības kā būtisku kultūras pamatdaļu;
 Popularizēt Latviju un Salgales pagastu;
 Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu mākslas skolām;
 Iegūt jaunas sadarbības iespējas, idejas, iespaidus, pieredzes apmaiņu audzēkņiem un
pedagogiem.
 
Konkursa nolikumu skatīties šeit:
Konkursa rezulātI: https://www.salgalesmms.lv/wp-content/uploads/2021/10/Brosura-Vilnis-Lielupee-2022-WEB.pdf
 
No Balvu Mākslas skolas konkursā piedalās Karīna Duļko, Sofija Paula Timošenko, Anabella Andrijeviča. Skolotāja Olga Reče.
 
 
Skatīts: 413